ที่ปั๊มนมแบบมือ - PP Standard Manual Breast Pump
คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูภาพใหญ่
ราคาปกติ :2,635.00 บาท
ขายเพียง :2,108.00 บาท
ประหยัด :527.00 บาท (20.00%)
หลังจากสั่งซื้ออย่าเพิ่งชำระเงิน รอติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
หลังจากยืนยันสั่งซื้อ กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระเงินก่อน
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.ในวันเวลาทำการตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ระบุมาตอนสั่งซื้อ

ข้อมูลสินค้า

รหัสสินค้า AV0010840 [0]
ยี่ห้อ Philips AVENT
รหัสสินค้า-2 017523
สำหรับวัย แรกเกิด
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 400 กรัม

รายละเอียดสินค้า

Easy for pumping and feeding

ปั๊มน้ำนมแบบมือรุ่นสแตนดำร์ดมำพร้อมกับอุปกรณ์ต่ำงๆที่คุณแม่ต้องกำรในกำรปั๊มน้ำนม เก็บน้ำนม และ ให้นมแม่แก่ลูกน้อย

Ergonomically designed handle

ด้ามจับของปั๊มน้ำนมถูกออกแบบให้จัดได้อย่ำงถนัดมือทำให้ปั๊มน้ำนมได้ง่ำยและสะดวกสบำย


Optimally suction strength

ปั๊มน้ำนมรุ่นสแตนดำร์ดมีกำรออกแบบให้คุณมั่นใจได้ว่ำมีกำรทำงำน ที่ทำให้คุณแม่ปั๊มน้ำนมได้อย่ำงสบำยและปั๊มน้ำนมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ


Soft, ribbed silicone teat

ด้วยกำรออกแบบให้จุกนมมีควำมนิ่มและมีควำมยืดหยุ่นจึงทำให้ลูกน้อยสำมำรถดูดนมจำกจุกนมรุ่นสแตนดำร์ดได้อย่ำงง่ำยยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้คุณสำมำรถป้อนนมลูกน้อยได้ง่ำยและสะดวกสบำย


Soft silicone petal cushion

ซิลิโคนกลีบดอกไม้ซึ่งเป็นซิลิโคนนุ่มเพื่อกำรกระตุ้นน้ำนมที่นุ่มนวลและมีประสิทธิภำพ ทำให้คุณแม่สำมำรถปั๊มน้ำนมได้อย่ำงเกลี้ยงเต้ำเป็นเรื่องง่ำยสำหรับคุณแม่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้

เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า
จำนวน


บอกต่อ :
กรุณา คลิกเข้าสู่ระบบ ก่อน หรือ หากยังไม่ได้สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิกก่อนค่ะ
สินค้าหมดชั่วคราว หากต้องการให้เราแจ้งให้ทราบเมื่อมีสินค้าเข้ามา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง
(กรอกเฉพาะตัวเลขไม่มีเว้นวรรคหรือสัญลักษณ์ใดๆ เช่น 0867575666)
สำเร็จ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย
บริษัท สบาย ออนไลน์ จำกัด
44 ซ.โกสุมรวมใจ 3 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
44 Soi Kosum Ruam Chai 3, Donmuang, Thailand 10210

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 น. - 17:30 น., วันเสาร์ เวลา 10:00 - 17:00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
สามารถทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์และแจ้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

โทรศัพท์ 0-2982-3556-7, มือถือ 086-7575-666
โทรสาร 0-2982-3558
อีเมลล์/msn info@mom2kids.com