Refill น้ำยาซักผ้า 700 มล.
คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูภาพใหญ่
ราคาปกติ :85.00 บาท
ขายเพียง :65.00 บาท
ประหยัด :20.00 บาท (23.53%)
มีสินค้าในสต็อก พร้อมจัดส่ง
ต้องการสินค้ารายการนี้คลิกปุ่ม "เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า" ได้ทันที
สินค้าจัดส่งไปรษณีย์ทุกวันทำการ จ.-ศ.

ข้อมูลสินค้า

รหัสสินค้า PR0009768 [4]
ยี่ห้อ Pureen
รหัสสินค้า-2 31C223000
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 732 กรัม

รายละเอียดสินค้า

 

ทำควำมสะอำดพร้อมถนอมเส้นใยผ้ำอย่ำงอ่อนโยนด้วย pH Balance

•ให้ครำบสกปรกหลุดออกง่ำย (Cilica Nanomer)

•ผ่ำนกำรทดสอบไม่ระคำยเคืองผิว (Dermatologically Tested)

•สำมำรถย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ (Bio Degradable)

•เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสำหรับเด็ก (Great For New Borns)

คำที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้

เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า
จำนวน


บอกต่อ :
กรุณา คลิกเข้าสู่ระบบ ก่อน หรือ หากยังไม่ได้สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิกก่อนค่ะ
สินค้าหมดชั่วคราว หากต้องการให้เราแจ้งให้ทราบเมื่อมีสินค้าเข้ามา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง
(กรอกเฉพาะตัวเลขไม่มีเว้นวรรคหรือสัญลักษณ์ใดๆ เช่น 0867575666)
สำเร็จ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย
บริษัท สบาย ออนไลน์ จำกัด
44 ซ.โกสุมรวมใจ 3 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
44 Soi Kosum Ruam Chai 3, Donmuang, Thailand 10210

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 น. - 17:30 น., วันเสาร์ เวลา 10:00 - 17:00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
สามารถทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์และแจ้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

โทรศัพท์ 0-2982-3556-7, มือถือ 086-7575-666
โทรสาร 0-2982-3558
อีเมลล์/msn info@mom2kids.com